Dobre praktyki dla hodowców

1.    Hodowca, jak każdy właściciel i opiekun jeża powinien stosować dobre praktyki dla opiekunów oraz poniższe zasady przeznaczone dla hodowcy.

2.    Jeżeli planujesz podjąć się hodowli jeża najpierw skontroluj wszystkie rodowody swoich jeży i wyklucz możliwość chowu wsobnego czyli wspólnych przodków u jeży, które będą łączone.

3.    Jeżeli planujesz hodowlę oprócz osobnych terrariów dla wszystkich jeży zaopatrz się w terraria zapasowe dla młodych jeży. Jeżeli nie uda Ci się znaleźć dla nich domu na czas i tak maluchy trzeba rozdzielić od matki po ukończeniu 8-ego tygodnia życia, natomiast samce trzeba rozdzielić od samic sióstr oraz od siebie nawzajem.

4.    Nie należy dopuszczać do rozmnażania jeży przed ukończeniem 5-ego miesiąca życia oraz rozmnażania samic po ukończeniu 3 roku. Jeżeli kondycja samicy budzi wątpliwości tj, waga jest zbyt niska/wysoka, apetyt budzi wątpliwości lub stwierdzone zostaną inne dolegliwości samiczkę należy wycofać z hodowli – rozmnażania.  Nie należy dopuszczać do rozmnażania samic o wadze niższej niż 350g.

5.    Pierwszy miot samica powinna mieć do ukończenia 1-ego roku życia. Jeżeli do tej pory nie będzie miała młodych, kości jej miednicy sztywnieją i poród staje się niebezpieczny zarówno dla matki, jak i dla młodych.

6.    Przed pojawieniem się na świecie miotu należy samicy zapewnić maksymalny spokój, materiały do budowy gniazda oraz nieograniczoną ilość zdrowego pożywienia.

7. Nie należy naruszać gniazda w pierwszych dniach po porodzie. Jeżeli samica jest niespokojna, z dotykaniem młodych wstrzymujemy się do 2-3 tygodnia ich życia.

8.    Każdy jeżyk wychodzący z hodowli powinien otrzymać:

  • Rodowód
  • Książeczkę zdrowia potwierdzającą przegląd weterynaryjny
  • Zapas pokarmu, którym był karmiony w hodowli na pierwsze tygodnie

9.    Dobry hodowca pozostaje w kontakcie z nabywcą jeża i udziela wsparcia merytorycznego w razie potrzeby.

10.    Młode jeże wydawane do nowego domu powinny być w pełni samodzielne i mieć ukończone 8 tygodni oraz osiągnąć bezpieczną do przeprowadzki wagę +/- 200g. 

11.    Hodowca udziela nowemu właścicielowi wszelkich potrzebnych informacji i upewnia się, że na jeżyka czeka prawidłowo przygotowane lokum.

12. Do rozmnażania dobry hodowca dopuszcza jeżyki w świetnej kondycji i idealnym zdrowiu, zapewniając im odpowiednie przerwy pomiędzy miotami dostosowane indywidualnie dla każdego jeżyka biorąc pod uwagę wielkość miotu i powrót do formy i kondycji po odchowaniu młodych. 

13. Samica jeża pigmejskiego nie powinna mieć więcej niż dwa mioty w ciągu  jednego roku, po każdym miocie i odchowaniu młodych powinna mieć zapewniony zasłużony odpoczynek.

14. Każdy hodowca jest zobowiązany (do czasu wprowadzenia wspólnego rejestru, nad którym trwają prace)prowadzić wewnętrzny czytelny i przejrzysty rejestr: planowanych kryć samic ze szczegółowymi danymi dotyczącymi identyfikacji łączonych jeży, z datami porodów oraz informacjami o każdym jeżyku urodzonym w hodowli będącej członkiem Stowarzyszenia. Każdemu jeżykowi urodzonemu w hodowli należy nadać niepowtarzalny numer identyfikacyjny, który powinien być widoczny w rejestrze oraz rodowodzie.